26 september 2013

De Archivaris mag onderzoek weigeren uit te voeren

Ja hoor, het staat er echt:

"Verzoeken van particulieren tot het doen van nasporingen door ambtenaren van het Archief of tot het maken van afschriften, afbeeldingen en uittreksels kunnen, indien de Archivaris deze te omvangrijk acht, worden geweigerd".
Vrij vertaald: als de baas van het archief vindt dat je iets wil laten uitzoeken dat te veel tijd gaat kosten, dan wordt je verzoek afgewimpeld.

Archaïsch? Jawel, want ik vond deze volzin in het nieuwe reglement voor het Stadsarchief van Amsterdam, opgesteld door Burgemeester en Wethouders op 1 juni 1920. Dit reglement kwam in de plaats van een eerder voorschrift, dat in 1917 werd uitgevaardigd.
Zelf onderzoek doen mocht wel, getuige punt 5 van het reglement:

5. In het archiefgebouw op den Amsteldijk No 67 en in de archieflokalen op het Raadhuis zal, behalve des Zaterdags, op alle werkdagen van 10-4 uur voor particulieren gelegenheid bestaan tot het gebruik van de archieven, overeenkomstig de bepalingen van de artt. 1 en 2 der Archiefwet 1918, Stbl No 378 en die van het Koninklijk Besluit van 2 september 1919, Stbl, No 550 en punt 11 van dit reglement.
Dat punt 11 gaat over:

11. Zij, die op het Oud- of Nieuw Archief nasporingen wenschen te dopen, zijn verplicht vooraf hun naam en woonplaats duidelijk in het daartoe bestemde register in te schrijven.

4 opmerkingen:

Christian zei

Zo héél gek is dat oude reglement niet, want ook vandaag de dag hanteren we op het BHIC nog/weer de 'regel' dat we in sommige gevallen 'weigeren' een onderzoek voor een klant uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan historisch/genealogisch onderzoek waar echt uren werk in zou gaan zitten. We verwijzen klanten dan door naar een van onze 'correspondenten' en nodigen ze natuurlijk uit om op de studiezaal zelf onderzoek te komen doen.

Als archiefdienst ontbreekt ons nu eenmaal de menskracht om hele genealogiën uit te pluizen (en die verzoeken krijgen we!)

Een dergelijke 'regel' wordt dus op een redelijke manier ingezet, niet naar willekeur of uit luiheid of zo... Dit ter geruststelling. ;-)

Anoniem zei

Weer een stukje met de bekende journalistieke botte bijl.
Christian van der Ven geeft een heel wat genuanceerder en ook begrijpelijk verhaal, de praktijk bij veel archiefdiensten.

Richard Keijzer zei

@Anoniem: En welke botte bijl mag dat dan wezen, en waarom is die zo bekend? Volgende reactie graag met naam , dat is niet zo laf, namelijk....

Anoniem zei

Kritische vragen stellen is de goede kant van je journalistieke métier. De botte bijl..."ze liggen te klootzakken van mijn centen" enz. terwijl je NGV-lid bent en zelf reageert op de NGV-site. Als ik dan de botte bijl eens hanteer zou ik zeggen: je moet de vuile was niet buitenhangen.
Ik ben helemaal niet laf, 'anoniem' is gewoon een van de mogelijkheden om in de weblog te reageren en ik heb geen behoefte om in google zoeken te verschijnen, vanwege mijn baan.