29 maart 2008

Begraafplaatsen in Amsterdam

Veel van mijn familieleden kwamen uit Amsterdam. Ze werden er geboren, trouwden er en werden er ook begraven. Bij de meer recente generaties is nog precies aan te wijzen waar de begrafenis heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen is de grafzerk zelfs nog aanwezig. Maar verder terug in de tijd wordt het allemaal iets moeilijker.
Amsterdam is een dynamische stad en de kans is heel groot dat de ruimte die door een kerkhof in beslag werd genomen, later voor iets anders gebruikt is. Bijvoorbeeld door er huizen op te zetten.
Ik ben eens op zoek gegaan naar het Sint Anthonies kerkhof, bij het Stadsarchief Amsterdam aangeduid met de afkorting SAKH. In de boeken staat te lezen dat het kerkhof medio 1640 is geopend en dat het tot 1 januari 1866 in functie is gebleven. In het encyclopische werk "Amsterdam van A tot Z" staat een beschrijving van dit kerkhof. Inclusief een precieze aanduiding van de plaats waar het ooit lag.

Hoewel de Weesperstraat door de aanleg van de metro tegenwoordig geen smal straatje meer is, maar een brede laan, is de plek toch met gemak terug te vinden. Om te beginnen bij de Library of Congress van de VS, waar ze een plattegrond uit 1727 hebben. Met het kerkhof pontificaal ingetekend, zie:

Om te zien wat er in ruim honderd jaar veranderd is, kunnen we een blik werpen op de kadastrale kaarten. Deze zijn gemaakt in 1832 en ze zijn op internet terug te vinden op de website watwaswaar. Ook diverse archieven hebben een kopie van die kadastrale kaarten. Het St Anthonies Kerkhof zag er in 1832 zo uit:

En daarna springen we ruim 175 jaar verder, naar de tijd van satellieten, internet en andere verworvenheden. Die stellen me in staat om de plaats van het kerhof vanuit de lucht te aanschouwen. Via Google Earth, natuurlijk, dat het volgende beeld laat zien:

1 opmerking:

Bas Lems zei

Ook veel van mijn Amsterdamse voorouders zijn daar begraven. Ze woonden op de Oostelijke Eilanden en de Kadijk, vandaar. Ik ben laatst wezen kijken op het Hortusplantsoen, waar de begraafplaats achter lag en wat mij opviel was dat het zo'n kleine begraafplaats geweest moet zijn. Je had en hebt de bebouwing aan de Nieuwe Keizersgracht en de Weesperstraat, daar lag het pal achter. Hoe kunnen ze daar ooit zo veel mensen hebben begraven? Ze zullen met grote regelmaat de graven hebben moeten schudden.