23 februari 2008

Regels zijn nu eenmaal regels

Toen Nederland onderdeel was van het Fransche Keizerrijk, ook wel het Empire Français genaamd, werden er nieuwe regels ingevoerd. De Burgerlijke Stand, om een voorbeeld te noemen. Het bijhouden van dopen, huwelijken en overlijdens in kerkboeken was niet nauwkeurig genoeg. Er diende van alles en nog wat te worden vastgelegd en om aan te geven hoe dat precies moest werd een uitgebreid reglement opgesteld.
Om ervoor te zorgen dat iedereen van de nieuwe regels op de hoogte was, werden er affiches van gemaakt, die moesten worden opgehangen op "plaatsen in de gemeente, waar zulks gebruikelijk is". Ik heb in het archief zo'n aanplakbiljet gevonden en even op de foto gezet. Klik er op om een groter formaat op je scherm te krijgen en lees dan wat er allemaal werd voorgeschreven.

Geen opmerkingen: